Energetische massages

Het idee achter energetische massages is dat een mens meer is dan alleen zijn fysieke lichaam. Deze massages zijn gericht op de mentale, emotionele en spirituele lagen van de mens. Ze kunnen worden toegepast bij bijvoorbeeld een depressie, het niet kunnen aangeven van grenzen en stress.
Ook bij fysieke problemen zoals spijsverteringsklachten of suikerziekte zijn ze echter heel geschikt: lichaam en geest zijn immers met elkaar verbonden. Hieronder worden een aantal energetische massages toegelicht.


Zonnevlechtmassage:
hierbij ligt de nadruk op de zonnevlecht, een zenuwcentrum dat heel gevoelig is voor stress. Op het lichaam is de zonnevlecht terug te vinden net voor het middenrif, achter de maag. Door het punt op de voeten te masseren dat hiermee correspondeert kan heel veel spanning worden afgevoerd.
De zonnevlecht is ook nauw verbonden met het verteringssysteem. Deze massage kan dus ook helpen bij spijsverteringsproblemen.

 

Chakramassage:
in het lichaam zijn zeven belangrijke energiecentra aanwezig. Deze staan bekend als chakra ’s. Deze zijn ook terug te vinden op de voeten.
Elk chakra heeft verschillende eigenschappen die bij een bepaald gebied in het lichaam horen en bij bepaalde emoties.
 Bij een disbalans in een of meerdere chakra 's kunnen diverse klachten ontstaan. Bijvoorbeeld: als het vijfde chakra (ter hoogte van de keel) niet in balans is, kan iemand last hebben van nekklachten, oorproblemen. Er kan ook sprake zijn van moeilijk over je gevoelens kunnen praten. De chakramassage probeert de balans weer te herstellen.

 

Auramassage:
elk mens wordt omringd door een energieveld dat in diverse lagen is te verdelen. In deze massage worden de lagen rond de voeten en de onderbenen meegenomen die corresponderen met het fysieke, het emotionele, het mentale en het spirituele lichaam. Het idee is dat ziekte kan ontstaan door een verstoring van het evenwicht tussen de verschillende lagen. Bijvoorbeeld als je je voortdurend aanpast en daarmee afdwaalt van wie je eigenlijk bent.
Dat geeft een verstoring in de spirituele laag die uiteindelijk kan doorwerken in de fysieke laag en dus lichamelijke klachten kan geven.

 

Polariteitsmassage:
deze massage is gebaseerd op het feit dat het lichaam, net als de aarde, polen heeft die geladen zijn. Een polariteitsmassage is bedoeld om de energie die tussen deze polen stroomt in evenwicht te brengen. Een blokkade maakt dat de energie niet goed over de polen is verdeeld. De massage kan de geblokkeerde energie weer vrij laten stromen en de balans herstellen. De polariteitsmassage is toe te passen bij bijvoorbeeld depressie en perfectionisme.

Metamorfosemassage:
bij deze massage worden het hoofd, de handen en de voeten gemasseerd. De theorie erachter is dat problemen die in de zwangerschap (dus voor je geboren bent) ontstaan, de oorzaak kunnen zijn van klachten die mensen in hun latere leven ervaren. Door de massage wordt de levensenergie van de mens weer gestimuleerd. De metamorfosemassage kan worden ingezet bij onder andere PMS, obstipatie en bij elke verandering in je leven zoals een echtscheiding.